Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Pneumatika

PNEUMATICKÉ VALCE A POHONY

Jedným so spôsobov využitia stlačeného vzduchu ako zdroja čistej a ekologickej formy energie je jeho transformácia na rôzne druhy mechanického pohybu prostredníctvom akčných členov.

Do našej širokej škály lineárnych pneumatických akčných členov patria štandardizované ISO a VDMA valce, vodiace jednotky, miniatúrne kartridžové valce, valce s krátkym zdvihom, kompaktné valce s piestnicou zabezpečenou proti pootočeniu, valce s vedením, bezpiestnicové valce, montážne konzoly, elektromagnetické snímače polohy, tlmiče dorazov ale i sady náhradných dielov. Špeciálnymi typmi lineárneho akčného člena sú prítlačné valce a vzduchové mechy.

Otočné a kývne pohony, rotačné motory sú tiež súčasťou našej ponuky v rôznych rozmerových, výkonnostných a materiálových prevedeniach tak, aby vyhoveli vašim požiadavkám.

PNEUMATICKÉ VENTILY

Spoľahlivý spôsob ovládania akčných členov či iných procesov v automatizovaných systémoch sa dá zabezpečiť cez pneumatické ventily. Tieto môžu byť priamo ovládané podľa potreby buď mechanicky, manuálne, stlačeným vzduchom alebo elektromagneticky cez cievku.

Pripojenie jednotlivých typov ventilov je cez porty priamo v telese ventila alebo cez príruby a základové dosky. V ponuke máme aj ventily schopné pracovať pri nadmernom zaťažení, v náročnejšom – znečistenom prostredí, špeciálnou ponukou sú ventily určené do rizikového – výbušného prostredia (ATEX). Samozrejmosťou sú štandardizované ISO a Namur ventily, cievky pre striedavý i jednosmerný prúd, konektory a náhradné diely.

 

SOLENOIDNÉ VENTILY

Divízia solenoidných ventilov je so svojim jedinečným programom svetovou špičkou v tejto oblasti. Jednotlivé série sú navrhnuté pre použitie a kontakt s neagresívnymi ale aj agresívnymi kvapalinami a plynmi. V programe sú zahrnuté produkty majúce široké rozhranie prípojných portov od rozmeru M3 až po G2 a navyše ak je to potrebné z ergonomického alebo iného hľadiska, jednotlivé ventily ktorejkoľvek kategórie môžu byť upevnené cez prírubu alebo základovú dosku. Dizajn a flexibilitu solenoidných ventilov je možné dosiahnuť cez tisícky variácií druhov, tvarov, materiálov telies a tesnení, čo zabezpečuje ich vysokú použiteľnosť v takmer všetkých odvetviach priemyslu.

REGULÁCIA A ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

Dosiahnutie požadovaných vlastností stlačeného vzduchu ľahko zabezpečíte použitím štandardných prvkov ako sú filtre, regulátory, lubrikátory a kombinované modulárne jednotky. Do rizikového alebo agresívneho prostredia ponúkame nerezové prevedenia úpravnych jednotiek a norme ATEX podliehajúce komponenty. Tieto produkty sú doplnené rôznym príslušenstvom vrátane interných aj externých odpustných mechanizmov nahromadeného kondenzátu, uzavieracími a výpustnými ventilmi. V prípade potreby sú k dispozícii aj elektronické tlakové regulačné jednotky dosahujúce rýchle reakčné časy a veľmi presné výstupné hodnoty regulovaného tlaku vzduchu.

VÁKUUM

Program vákua obsahuje širokú škálu konvenčných komponentov používaných v súvislosti s vákuom, ale i viac špecializované prvky akými sú rôzne vákuové pumpy slúžiace na transfer materiálov, nastaviteľné zosilňovače prúdiaceho vzduchu a podobne. V divízii vákua sú schopní navrhnúť vákuové pumpy i komplexnejšie integrované vákuom kontrolované systémy aj na zákazku. K doplnkovému ale nie menej dôležitému sortimentu patria axiálne tlmiče, tlmiče hluku, tvarovo a materiálovo rozmanité vákuové prísavky.

SPOJOVACÍ MATERIÁL A DOPLNKY

Nami ponúkané skupiny spojovacích systémov sú jednoduchým, rýchlym a preto ideálnym spôsobom spájania jednotlivých pneumatických komponentov a zariadení. Spojovací materiál rozširujú a dopĺňajú polyamidové a polyuretánové hadičky vonkajších priemerov 4 – 16 mm, škrtiace ventily, redukcie, adaptéry, tlmiče hluku, guľové, jednosmerné a rýchlo odpustné ventily.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás