AVM automation

Automatizačná technika, grippery, rotačné moduly a valce, manipulátory (pneumatické, elektrické), vedenia valcov, kompaktné valce s vedením, snímače polohy, montážne sady a príslušenstvo.

Pneumatické manipulátory

Jednotlivé prvky z tohto stavebnicového systému je možné navzájom kombinovať a spájať, čo umožňuje skonštruovať manipulátory schopné vykonávať priamočiare aj rotačné pohyby. Pridaním mechanických chápadiel (gripperov) získavame takmer komplexnú hardwarovú časť robotického systému.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás