Servis

Inštalácie – montáže – servis

Navrhnutú kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke vám namontujú naši skúsení servisní technici. Po spustení zariadenia do prevádzky zaškolíme vašich pracovníkov určených na obsluhu kompresorov a ostatných tlakových zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.

Naša spoločnosť vlastní oprávnenia na montáž a údržbu tlakových zariadení, ako aj na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení.

Na všetky nami dodané zariadenia poskytujeme záručný aj pozáručný servis. Servis stacionárnych kompresorov vykonávame aj na základe servisnej zmluvy, ktorú uzatvárame so zákazníkom na jeho želanie.

Samozrejmosťou je dodávka originálnych náhradných dielov.

PRODUKTY SPOLOČNOSTI

Naša firma zastupuje renomované značky v oblasti výroby, úpravy a využitia stlačeného vzduchu: Schneider airsystems, Parker, John Guest, Aircom, Piab, Morali, AVM Automation.

Zobraziť produkty